Плашки

   
ПлашкиЦена
Плашка R 1 1/2*1400шт
Плашка R 1 1/4*950шт
Плашка R 1*240шт
Плашка дюймовая 1/2 - 11н500шт
Плашка дюймовая 5/8* - 10н200шт
Плашка конич. К 1*625шт
Плашка конич. К 1/2*465шт
Плашка конич. К 1/4*305шт
Плашка конич. К 1/8*275шт
Плашка конич. К 2*1720шт
Плашка конич. К 3/4*600шт
Плашка конич. К 3/8*405шт
Плашка конич. К 1 1/2*1980шт
Плашка конич. К 1 1/4*1480шт
плашка дюймовая 5/8 11 н200шт
Плашка дюм. резьба UNC 3/8* 16н (а4816)180шт
Плашка дюм. резьба UNF 1/2 20н (а4815)660шт
Плашка дюм. резьба UNF 1/4 28н (а5697)255шт
Плашка дюм. резьба UNF 3/4 16н (а8637)295шт
Плашка дюм. резьба UNF 3/8*-24н280шт
Плашка дюм. резьба UNF 5/16* 24н (а5832)255шт
Плашка дюм. резьба UNF 5/8* - 18н220шт
Плашка дюм. резьба UNF 7/16*20н420шт
Плашка дюм. резьба UNF 9/16* 18н (а5833)345шт
Плашка левая М10х1,0мм150шт
Плашка левая М10х1,25мм150шт
Плашка левая М10х1,5мм150шт
Плашка левая М12х1,0мм195шт
Плашка левая М12х1,25мм195шт
Плашка левая М12х1,5мм195шт
Плашка левая М12х1,75мм195шт
Плашка левая М14х1,25мм225шт
Плашка левая М14х1,5мм225шт
Плашка левая М14х2,0мм225шт
Плашка левая М16х1,5мм330шт
Плашка левая М16х2,0мм330шт
Плашка левая М18х1,5мм340шт
Плашка левая М18х2,0мм340шт
Плашка левая М18х2,5мм340шт
Плашка левая М20х1,5мм380шт
Плашка левая М20х2,0мм380шт
Плашка левая М20х2,5мм380шт
Плашка левая М22х1,5мм460шт
Плашка левая М22х2,5мм460шт
Плашка левая М24х2,0мм515шт
Плашка левая М24х3,0мм515шт
Плашка левая М27х1,5мм760шт
Плашка левая М27х2,0мм760шт
Плашка левая М27х3,0мм760шт
Плашка левая М30х3,5мм810шт
Плашка левая М39х2,0мм1400шт
Плашка левая М6х0,75мм110шт
Плашка левая М6х1,0мм110шт
Плашка левая М8х1,0мм125шт
Плашка левая М8х1,25мм125шт
Плашка М1,2х0,25мм40шт
Плашка М1,6х0,35мм40шт
Плашка М1,8х0,35мм40шт
Плашка М10х0,5мм125шт
Плашка М10х0,75мм125шт
Плашка М10х1,0мм125шт
Плашка М10х1,25мм125шт
Плашка М10х1,5мм125шт
Плашка М11х1,0мм200шт
Плашка М11х1,25мм (7/16*)200шт
Плашка М11х1,5мм200шт
Плашка М12х0,5мм160шт
Плашка М12х0,75мм160шт
Плашка М12х1,25мм160шт
Плашка М12х1,5мм160шт
Плашка М12х1,75мм160шт
Плашка М12х1мм160шт
Плашка М14х0,5мм180шт
Плашка М14х1,0мм180шт
Плашка М14х1,25мм180шт
Плашка М14х1,5мм180шт
Плашка М14х2,0мм180шт
Плашка М16х0,75 мм290шт
Плашка М16х1,0мм290шт
Плашка М16х1,5мм290шт
Плашка М16х2,0мм290шт
Плашка М16х2,0мм Р6М51135шт
Плашка М18х0,75мм305шт
Плашка М18х1,0мм305шт
Плашка М18х1,5мм305шт
Плашка М18х2,0мм305шт
Плашка М18х2,5мм305шт
Плашка М2,0х0,25мм40шт
Плашка М2,0х0,40мм40шт
Плашка М2,2х0,45мм40шт
Плашка М2,3х0,45мм40шт
Плашка М2,5х0,35мм40шт
Плашка М2,5х0,45мм40шт
Плашка М20х0,5мм315шт
Плашка М20х0,75мм315шт
Плашка М20х1,0мм315шт
Плашка М20х1,5мм315шт
Плашка М20х2,0мм315шт
Плашка М20х2,5мм315шт
Плашка М22х0,75мм385шт
Плашка М22х1,0мм385шт
Плашка М22х1,5мм385шт
Плашка М22х2,0мм385шт
Плашка М22х2,5мм385шт
Плашка М24х1,0мм425шт
Плашка М24х1,5мм425шт
Плашка М24х2,0мм425шт
Плашка М24х3,0мм425шт
Плашка М27х0,75мм580шт
Плашка М27х1,0мм580шт
Плашка М27х1,5мм580шт
Плашка М27х2,0мм580шт
Плашка М27х3,0мм580шт
Плашка М3,5х0,6мм68шт
Плашка М30х1,0мм710шт
Плашка М30х1,5мм710шт
Плашка М30х2,0мм710шт
Плашка М30х3,0мм710шт
Плашка М30х3,5мм710шт
Плашка М33х1,0мм710шт
Плашка М33х1,5мм710шт
Плашка М33х2,0мм710шт
Плашка М33х3,0мм710шт
Плашка М33х3,5мм710шт
Плашка М36х1,0мм805шт
Плашка М36х1,5мм805шт
Плашка М36х3,0мм805шт
Плашка М36х4,0мм805шт
Плашка М39х1,0мм1215шт
Плашка М39х1,5мм1215шт
Плашка М39х2,0мм1215шт
Плашка М39х3,0мм1215шт
Плашка М39х4,0мм1215шт
Плашка М3х0,5мм68шт
Плашка М42х1,01230шт
Плашка М42х1,5мм1230шт
Плашка М42х3,0мм1230шт
Плашка М42х4,5мм1230шт
Плашка М45х1,0мм1265шт
Плашка М45х1,5мм1265шт
Плашка М45х2,01265шт
Плашка М45х4,01265шт
Плашка М45х4,51265шт
Плашка М48х1,0мм1400шт
Плашка М48х1,5мм1400шт
Плашка М48х2,0мм1400шт
Плашка М48х3,0мм1400шт
Плашка М48х4,0мм1400шт
Плашка М48х5,0мм1400шт
Плашка М4х0,7мм75шт
Плашка М50х3,0мм1480шт
Плашка М52х1,5мм1500шт
Плашка М52х2,0мм1500шт
Плашка М52х3,0мм1500шт
Плашка М52х5,0мм1500шт
Плашка М5х0,5мм80шт
Плашка М5х0,8мм80шт
Плашка М6х0,5мм80шт
Плашка М6х0,75мм80шт
Плашка М6х1,0мм80шт
Плашка М7х1,0мм150шт
Плашка М8х0,5мм110шт
Плашка М8х0,75мм110шт
Плашка М8х1,0мм110шт
Плашка М8х1,25мм110шт
Плашка М9х0,75мм180шт
Плашка М9х1,0мм180шт
Плашка тр 1 1/21660шт
Плашка тр 1 3/81305шт
Плашка тр 1* (33,249*11)645шт
Плашка тр 1/2335шт
Плашка тр 1/4260шт
Плашка тр 1/8205шт
Плашка тр 3/4*470шт
Плашка тр 3/8315шт
Плашка тр 5/8375шт